Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Z rozpravy k novele Zákona o sociálnom poistení v skrátenom legislatívnom konaní na 4. schôdzi NR SR

Pani poslankyňa Lucia Žitňanská správne upozornila, že tu nejde o časový horizont nejakého mesiaca, ktorý ušetríme, ale tu hovoríme najmä o budúcnosti. Ja by som okrem toho zdôraznil, že tu ide aj o vážny a vo svojich dôsledkoch nebezpečný precedens.

Dnes tu odzneli rôzne metafory, tak dovoľte jeden aj mne. Prijímanie takého dôležitého zákona takýmto spôsobom (v skrátenom legislatívnom konaní – pozn. MH) mi pripomína leninské dekréty. Mám rád históriu a zaujímam sa o ňu, ale až takýto návrat do histórie si neželá asi nikto z nás.