Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Výzva prezidentovi Slovenskej republiky

Prof. Mikuláš Huba, poslanec NR SR spolu s ďalšími poslancami NR SR podpísal list prezidentovi Slovenskej republiky tohoto znenia:

Vážený pán prezident,

včera, 18. júna 2013, zvolila Národná rada Slovenskej republiky hlasmi výlučne poslancov strany SMER-SD JUDr. Jaromíra Čižnára za generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Dôsledky zvolenia nového generálneho prokurátora Slovenskej republiky a jeho (prípadné) vymenovanie môžu mať ďalekosiahly vplyv na ústavnosť a stabilitu právneho poriadku, ktorým sa Slovenská republika riadi.

Musíme konštatovať, že včerajšie hlasovanie bolo pre našu krajinu istým bodom zlomu, pretože záver príbehu obsadzovania pozície generálneho prokurátora po viac ako dvoch rokoch neurobilo právo, ale politická sila. Medzi politikou a právom býva občas určité pnutie - stáva sa aj v štandardných demokraciách, že jedna zložka moci zlyhá, ale vždy existuje nejaká iná, ktorá toto jej zlyhanie napráva. Národná rada Slovenskej republiky voľbou nového generálneho prokurátora zlyhala. Vy, pán prezident, môžete jej zlyhanie napraviť.

Právo na spravodlivý proces – okrem iného – znamená, že ak bola ktorémukoľvek občanovi tejto krajiny spôsobená ujma, štát sa musí postarať o nápravu. Aká však bude náprava, ak Ústavný súd SR rozhodne v prospech Jozefa Čentéša? Poslanci vládnej väčšiny na túto otázku v rozprave pred samotnou voľbou neodpovedali. Neodpovedali, lebo takáto odpoveď ani neexistuje. Ak Vy, pán prezident, vymenujete JUDr. Jaromíra Čižnára do funkcie generálneho prokurátora a ústavný súd neskôr rozhodne v prospech doc. JUDr. Jozefa Čentéša PhD, nastane nenapraviteľná situácia. Situácia, po ktorej Slovensko prestane byť právnym štátom, pretože nebude schopné svojim občanom, v tomto prípade občanovi Čentéšovi, zabezpečiť spravodlivý proces a nápravu ujmy, ktorá sa mu stala. Situácia, v ktorej legitimita úradujúceho generálneho prokurátora bude spochybňovaná, pretože rozhodnutím súdu môže mať na tento post právo iný kandidát.

Obraciame sa preto na Vás, pán prezident, aby ste Jaromíra Čižnára do funkcie generálneho prokurátora – až do rozhodnutia ústavného súdu vo veci sťažnosti Jozefa Čentéša – nevymenovali.

S úctou

 podpísaní poslanci NR SR

 

Kľúčové slová: