Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Výstava fotografií o klimatickej spravodlivosti

Mikuláš Huba

predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Priatelia Zeme-CEPA

 Vás pozývajú

na výstavu fotografií o klimatickej spravodlivosti

9. - 11. júla 2013

vo výstavnej sieni na západnej terase Bratislavského hradu

                             Otvorenie výstavy sa uskutoční 9. júla 2013 o 10.30 hod.

Výstava obsahuje 44 farebných snímok z 28 krajín šiestich kontinentov so stručným sprievodným textom. Tematicky je rozdelená do troch častí.

Prvá časť dokumentuje prejavy zmeny klímy v rôznych častiach sveta.

Druhá časť sa sústreďuje na kontrasty v životnom štýle a spotrebe v tzv. vyspelých a rozvojových krajinách a im nepriamo úmerné sociálne a environmentálne dôsledky.

Tretia časť kladie otázky o medzinárodnej zodpovednosti za zmenu klímy a naznačuje niektoré riešenia.

Prajeme Vám príjemný zážitok.

Organizátori ďakujú za spoluprácu Kancelárii NR SR