Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Vyšiel 14. diel Kapitol z environmentálnej politiky

(Edičná poznámka)

Kapitoly obsahujú dosiaľ nepublikované, alebo len v skrátenej či upravenej podobe publikované texty, úvahy, blogy, stanoviská, komentáre a iné príspevky, ktoré v uplynulých 37 rokoch vznikli či odzneli na tému ambície (spolu)organizovať na Slovensku zimné olympijské hry.

Publikácia chce byť skromným príspevkom do diskusie o zámeroch premeniť naše najvýznamnejšie národné parky na strediská zimných športov pod zámienkou spoluorganizovania zimných olympijských hier a vyjadrením vďaky všetkým tým, ktorí/ktoré sa za záchranu slovenskej prírody a krajiny pred podobnými megalomanskými zámermi !na jedno použitie angažovali a angažujú.

Osobitná vďaka patrí pani Erike Mészárosovej za jej nezištnú pomoc pri grafickej úprave Kapitol (viac pozri na: www.stuz.sk).

Mikuláš Huba (editor)