Vyhlásenie: Eurovoľby sú aj o prírode, kultúrnej krajine a životnom prostredí!

Ani ochranárom nie je jedno, kto ich bude zastupovať v Európskom parlamente

O niekoľko dní si budeme voliť tých a tie, ktorí/é nás nasledujúcich päť rokov budú zastupovať v Európskom parlamente.

V prvom rade by sme mali v týchto voľbách odčiniť hanbu, ktorú sme pred piatimi rokmi utŕžili našou rekordne nízkou volebnou účasťou. Tá pritom nebola prejavom nášho nadmerného euroskepticizmu. Veď podľa relevantných prieskumov výrazná väčšina obyvateľov Slovenska má k Európskej únii pozitívny vzťah a podporuje členstvo Slovenska v nej. Naša predchádzajúca 87-percentná volebná neúčasť bola teda len prejavom podcenenia rastúceho významu, ktorý európske inštitúcie majú. Áno, aj vo vzťahu k prírode, krajine, klíme, vode, ovzdušiu či zdraviu nás všetkých.

Navyše, nízka účasť v eurovoľbách znižuje legitimitu Európskej únie a jej inštitúcií a robí ju zraniteľnejšou, čo je v zjavnom rozpore so spomínaným deklarovaným postojom väčšiny obyvateľov tohto štátu.

Ale ani samotná vyššia volebná účasť v nadchádzajúcich eurovoľbách nie je zárukou úspechu. Ešte dôležitejšie je voliť tie strany a preferovať (krúžkovať) tých jednotlivcov, ktorí/ktoré sú zárukou, že do Bruselu a Štrasburgu nepošleme extrémistov, lacných populistov, šarlatánov, patologických euroskeptikov, nehumánnych cynikov a environmentálnych ignorantov.

Preto týmto apelujeme na všetkých a všetky, ktorým záleží na budúcnosti Európy ako nášho spoločného domova, aby nezostali v sobotu 25. mája doma, ale aby dali svoj hlas ľuďom, ktorým záleží nielen na Slovensku, ale aj na udržateľnej budúcnosti Európy a sveta. Lebo pri všetkej nedokonalosti EÚ ako nášho spoločného európskeho projektu, práve európske inštitúcie sú dlhodobo pozitívnymi lídrami nielen v oblasti ľudských práv, ale aj vo sfére ochrany životného prostredia, zmierňovania príčin a následkov klimatickej zmeny, ochrany biodiverzity či prechodu na udržateľnejšie formy ľudskej existencie. Pocítili sme to neraz aj tu, na Slovensku, keď európske inštitúcie pripomenuli mocným v tomto štáte ich prešľapy a deficity v environmentálnej oblasti. Je pravda – a tvrdíme to už dlho – že Európska komisia by v tomto smere mohla byť aj dôraznejšia a dôslednejšie požadovať ochranu európskych hodnôt na našom území. Ale aj tomu môže napomôcť tlak Európskeho parlamentu, ak v ňom zasadnú environmentálne gramotní a uvedomelí poslanci a poslankyne. A to je ďalší dôvod, prečo by sme ich mali v sobotu voliť.

Počas 15 rokov nášho členstva v EÚ sa ešte nestalo, aby medzi zvolenými europoslancami zo Slovenska bol čo i len jediný ochranár, ekológ či environmentalista. Pritom nikdy doteraz nebola taká naliehavá potreba a zároveň šanca to zmeniť, ako práve v týchto voľbách. Vyzývame týmto nielen ochranárov a ochranárky, ale aj všetkých tých a tie, ktorým záleží na tom, v akom prostredí budeme žiť my, Európania, naše deti a vnúčatá, aby túto príležitosť nepremárnili.

21. 5. 2019

Podpísaní členovia a členky S-O-S:

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba - mikulas.huba2@gmail.com)

Ing. Ľubica Trubíniová, Mgr. Alexander Ač, PhD., Ing. Erik Baláž, Ing. Martina Barancová-Paulíková, Sabina Barborjak-Galeková, Ing. Dušan Bevilaqua, PhD., Ing. Ladislav Bíro, Mgr. Michal Deraj, doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD., Mgr. Ján Dobšovič, Mgr. Michal Drotován, Mgr. art. Viera Dubačová, Ing. Karol Fröhlich, DrSc., Ing. Zuzana Gallayová, PhD., doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., Ing. Fero Guldan, RNDr. Ján Hanušin, CSc., Mgr. Juraj Hipš, Ing. arch. Boris Hochel, Mgr. Zuzana Homolová, Mgr. Tomáš Hulík, prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., RNDr. Ján Kadlečík, Ing. Karol Kaliský, Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Ing. Peter Klučka, Mgr. Ivana Kohutková, PhD., Ing. Ľubica Kolková, prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., RNDr. Ľubica Krištofová, doc. Zuzana Kronerová, doc. RNDr. Ján Lacika, CSc., prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Ing. Daniel Lešinský, PhD., Ing. Milan Lichý, doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., Mgr. Dana Mareková, Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová, Ing. Juraj Melichár, Mgr. Vladimír Mokráň, Branislav Moňok, prof. Juraj Nvota, Soňa Párnická, Daniel Pastirčák, Mgr. Tomáš Peciar, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., Tono Popovič, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Ing. Koloman Prónay, Mgr. Natália Shovkoplias, Mgr. Samo Smetana, Ing. Štefan Szabó, PhD., RNDr. Silvia Szabóová, Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc., RNDr. Jaromír Šíbl, PhD., Mgr. Pavel Šremer, Ing. Alena Trančíková, doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Ing. Alexander Vágner, Mgr. Marcel Zajac