Redakcia

TypNadpisAutorOdpovedíNaposledy aktualizované
Článok20 rokov bez Josefa a Petry Vavrouškovcov Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokPotreba ochrany životného prostredia sa nevytráca Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokKauza Koliba: odpoveď ministra Žigu na interpeláciu Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokKauza Koliba: odpoveď ministra Jahnátka na interpeláciu Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokPrimátor Bratislavy odpovedá na otvorený list bratislavských ochranárov Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokArchív +10: Rozhovor s Mikulášom Hubom (otázky: Róbert Kotian, DominoFórum) Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokArchív +10: 100 dní pôsobenia Výboru vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokArchív +10: Korešpondencia Mimovládneho výboru Naše Tatry k Štúdii TUR Vysoké Tatry 2005 Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokVEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokVEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky“ Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokSTANOVISKO ZO SZOPK KOŠICE 2013 K ROZHODNUTIU MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRERUŠIŤ KONANIE O URČENÍ PRIESKUMNÉHO ÚZEMIA „KAMENNÉ“ Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokJiří Müller: Stará vzpomínka na Josefa Vavrouška Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokStanovisko ombudsmanky k postupu prerokovávania vodohospodárskej politiky SR do r. 2027 Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokDRUHÝ DYCH PRE MIČURIN Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokPozvánka na XXXIX. Východoslovenský tábor ochrancov prírody Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokOdpoveď na interpelácie M. Hubu vo veci kaštieľa v Moravanoch Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokOdpoveď na interpeláciu M. Hubu vo veci predaja areálu Iuventy Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokOdpoveň na interpeláciu M. Hubu vo veci skládky CHZJD vo Vrakuni Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokOdpoveď na interpeláciu vo veci skládky odpadov v Považskom Chlmci Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokParlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie usporiadal prednášku o problematike klimatických zmien Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokDevínska ochranárska iniciatíva Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokPrezentácie zo seminára Politika podpory udržateľnej mobility na Slovensku Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokPolitika podpory udržateľnej mobility na Slovensku Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokVýzva bratislavskému primátorovi Nesrovnalovi Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov
ČlánokLesníci a ochranári sú „odsúdení“ na strategickú spoluprácu Redakcia0pred 3 roky 12 mesiacov

Stránky