Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

TS: Smer odmietol „ozeleniť“ investičnú pomoc

Tlačová správa poslanca Mikuláša Hubu k odmietnutiu jeho snahy urobiť z inštitútu investičnej pomoci nástroj (aj) na zlepšenie stavu životného prostredia

So snahou, aby investičná pomoc pomáhala (aj) životnému prostrediu, predložil poslanec hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a predseda Výboru NR SR pre životné prostredie Mikuláš Huba doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o investičnej pomoci.

Poslanec Huba pri svojom jednoduchom štvorbodovom doplňujúcom návrhu vychádzal zo skutočnosti, že o sociálne a ekologicky orientovanom trhovom hospodárstve, ako o doktríne fungovania a smerovania štátu, sa píše v Ústave Slovenskej republiky. Ako aj z toho, že Slovensko sa zaviazalo dodržiavať záväzky Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji a Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja, ktorú vláda SR prijala v r. 2001. Z vyššie uvedených, ako aj ďalších záväzkov vyplýva povinnosť Slovenskej republiky prihliadať nielen na sociálne a ekonomické, ale v maximálnej možnej miere aj na environmentálne aspekty rozvoja. Huba preto navrhol, aby pri posudzovaní investičnej pomoci bol braný do úvahy aj prínos investície pre ochranu životného prostredia aby boli primárne podporované projekty, ktoré využívajú „zelené“ technológie .

„Predložený vládny návrh novely zákona o investičnej pomoci obsahuje ustanovenie, ktoré by malo zabrániť tomu, aby sa investičná pomoc poskytovala na projekty ohrozujúce životné prostredie. To vítam. Ale zároveň som presvedčený, že by sme mali k tejto problematike pristupovať nielen reštriktívne, ale aj proaktívne. Inými slovami, investičná pomoc by nielenže nemala poškodzovať životné prostredie, ale mala by ho aj zlepšovať. S týmto zámerom som predložil stručný a jednoduchý doplňujúci návrh, ktorý podľa môjho názoru vylepšuje predložený vládny návrh a dopĺňa do neho novú, spoločensky žiaducu dimenziu. Preto si myslím, že nikto z poslancov a poslankýň NR SR by s prijatím tohto môjho doplňujúceho návrhu nemal mať problém.“

Minister hospodárstva Tomáš Malatinský a následne i poslanci a poslankyne za vládnu stranu Smer však takýto problém mali a odmietli využiť ďalšiu príležitosť na systémovú podporu zlepšenie stavu životného prostredia a na realizáciu koncepcie trvalo udržateľného rozvoja, ku ktorej sa vo svojom  programovom vyhlásení vláda Smer-u opakovane hlási.

„Vládny Smer sa aj v tomto prípade rozhodol ísť v protismere,“ dodal Huba.

M. Huba