Tatrytieri: odpoveď na odpoveď... alebo ako si dopisujeme s prezidentom

25. 7. 2017 sme odoslali p. prezidentovi SR A. Kiskovi otvorený list, podpísaný 63 členmi Slovenského ochranárskeho snemu...

... začiatkom septembra sme dostali od pána prezidenta odpoveď...

a 6. októbra 2017 sme takto na jeho odpoveď odpovedali:

Vážený pán prezident,

dovoľte nám poďakovať sa Vám za odpoveď na náš list z 25. 7. t. r.

V prvom rade musíme vyjadriť ľútosť, že ste neakceptovali argumenty k našej požiadavke, aby ste nepodporili akciu Tatrytieri (ktorú považujeme za kamufláž a aktivitu podporujúce morálny relativizmus zo strany finančnej skupiny, ktorá prírode Tatier oveľa viac škodí, ako pomáha).

Na druhej strane vítame Vašu ponuku podporiť zmysluplné aktivity v prospech životného prostredia.

Na prvom mieste si Vám dovoľujeme poďakovať za Vašu pozornosť programu Zelená škola, za Vašu účasť na slávnosti certifikácie Zelených škôl 5. októbra 2017 vo Zvolene. Tento projekt je najväčší z enviro-vzdelávacích projektov na Slovensku a realizuje sa na Slovensku už od roku 2004.

Spomedzi ďalších početných ekovýchovných projektov mimovládnych organizácií si Vám dovoľujeme dať do pozornosti napríklad program Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorý sa venuje mladým nadaným enviro-žurnalistom a ročne osloví prostredníctvom komunitných akčných dní (realizáciou konkrétnych aktivít v prospech zlepšenia životného prostredia v mestách a obciach) rádovo tisícky až desiatky tisíc žiakov, ich pedagógov a ich rodičov. Program skvelo reprezentuje Slovenskú republiku aj na medzinárodnej úrovni. Za posledných sedem rokov stáli slovenskí študenti a študentky v celosvetovej súťaži mladých enviro-žurnalistov každý rok na stupňoch víťazov, a to v konkurencii z krajín ako sú Nemecko, Belgicko, USA, Čína, India, Austrália, Nový Zéland, Portugalsko, Brazília, Kanada a z ďalších vyše 30 zapojených krajín sveta. O vynikajúcich výsledkoch mladých enviro-žurnalistov zo Slovenska sme Vás viackrát informovali, aj s prosbou o prijatie či iný dôstojný spôsob ocenenia úspešných študentov a ich pedagógov, žiaľ bez adekvátnej reakcie.

Podobne je možné uviesť aktivity OZ Tatry, ktoré dokázalo usporiadať v uplynulých piatich rokoch cca tisíc prednášok a environmentálnych programov na 200 školách na celom Slovensku spolu pre desiatky tisíc žiakov a študentov (najmä k téme odpadov v rámci inšpiratívnych projektov Na skládky nie sme krátki a Neseparuj sa, separuj s nami!).

Podobných zmysluplných projektov hodných Vašej podpory by sme Vám – v prípade Vášho záujmu – vedeli uviesť celý rad. Spoločnou charakteristikou drvivej väčšiny z týchto dlhoročných a systémových projektov je ročný rozpočet rádovo v stovkách, výnimočne v tisíckach EUR.

Záverom nám dovoľte, vážený pán prezident, konštatovať, že sektor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety – alebo ak chcete výchovy, vzdelávania a osvety k ochrane prírody, k skvalitneniu životného prostredia (s dôrazom na výchovu slobodných, aktívnych občanov s kritickým myslením a odvahou meniť samých seba a svoje okolie k lepšiemu) – je na Slovensku dlhé roky podceňovaný a personálne i finančne alarmujúco podhodnotený. Pre porovnanie – v Českej republike pracuje v tomto odbore vyše 600 profesionálov vo viac ako sto špecializovaných štátnych či neštátnych zariadeniach, na Slovensku je profesionálov do desať v dvoch štátnych a piatich neštátnych zariadeniach... Odborný potenciál v samotných eko-pedagogických organizáciách na Slovensku je nevyužitý (odborní pracovníci musia z nedostatku príležitostí pracovať na iných projektoch, často nezodpovedajúcich ich kvalifikácii).

Toto považujeme za oblasť existenčného významu, ktorá si vyžaduje zásadné zlepšenie a Vašu účinnú ingerenciu. V porovnaní s tým jednorazové projekty (akým sú napríklad Tatrytieri) sú podľa nášho hlbokého presvedčenia okrem vyššie uvedeného aj nesystémovým riešením a mrhaním finančných prostriedkov a energie, ktoré by sa dali využiť oveľa účelnejšie.

S úctou a pozdravom,

Mgr. Richard Medal,

člen Slovenského ochranárskeho snemu

a predseda siete environmentálno-výchovných organizácií Špirála