zákon o vodách

NIE súčasnému vývozu a privatizácii pitnej vody Slovenska!

Tlačová správa siete environmentálnych mimovládnych organizácií EKOFÓRUM.

Implementácia Rámcovej smernice o vode na Slovensku a novela zákona o vodách - interpelácia ministra životného prostredia

Implementáciu rámcovej smernice o vode má na Slovensku zabezpečovať ministerstvo životného prostredia. Ukazuje sa však, že viaceré dokumenty spracúvané v rámci implementácie RSV, sa vypracúvajú len formálne, bez reálnej účasti samospráv, odbornej a laickej verejnosti a následne aj výsledné dokumenty sa adekvátne nepoužívajú v praxi - príkladom je Vodný plán SR. Zdá sa, že ministerstvo rezignovalo na ochranu vôd, keďže jednostranne presadzuje iba využívanie vôd, pričom v súčasnosti na Slovensku nikto nechráni a negarantuje dosiahnutie požadovaných environmentálnych cieľov, vyplývajúcich (aj) z RSV.

Ochrana vôd na Slovensku - stretnutie

Vážení priatelia prírody, osobitne vôd v dobrom stave :-)

Podporujeme hromadnú pripomienku k novele zákona o vodách

Skupina poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sa podpísala pod hromadnú pripomienku združenia VIA IURIS a združenia Slatinka k novele zákona o vodách. Obom združeniam sa podarilo prekročiť potrebný minimálny počet 500 podporovateľov na to, aby bol prekladateľ zákona, v tomto prípade Ministerstvo životného prostredia SR, povinný zvolať rozporové rokovanie k uplatneným pripomienkam. „V súlade s autormi hromadnej pripomienky vidíme v tomto zákone viaceré vážne riziká. Zhodujeme sa v dvoch hlavných výhradách.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH k vládnemu návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Vládny návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

Stránky