zákon o ovzduší

Zdôvodnenie návrhu novely zákona o ovzduší na schôdzi NR SR (19. 6. 2015)

Ovzdušie v zmysle nášho právneho poriadku musí byť chránené pred vnášaním znečisťujúcich látok, produkovaných priemyselnou činnosťou. Táto požiadavka je o to dôležitejšia, ak znečisťujúce látky bezprostredne negatívne vplývajú na kvalitu života ľudí, pričom za takýto vplyv je potrebné považovať aj zápach, ktorý možno považovať za jeden z aspektov znečistenia ovzdušia.

Návrh novely zákona o ovzduší

Predkladaný návrh zákona má za cieľ chrániť občanov pred neprípustnou mierou obťažovania zápachom. Okrem toho dáva možnosť skupine najmenej 20 obyvateľov, ktorých obťažuje zápach, dať podnet na konanie okresnému úradu...

Opäť chceme pomôcť ľuďom, ktorých obťažuje zápach z priemyslu

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu novely zákona o ovzduší na 36. schôdzi NR SR.

Zdôvodnenie NOVELY ZÁKONA O OVZDUŠÍ (2. časť)

Z vystúpenia poslanca M. Hubu na 25. schôdzi NR SR v rozprave k návrhu novely zákona o ovzduší.

Aby ľudia vedeli, čo dýchajú: tu a teraz

134-copy_0

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.  predkladáme spolu s kolegom Mičovským na práve prebiehajúcu schôdzu  NR SR a mal by byť prerokovaný v najbližších dňoch.

Kto podporil zápach a odpad?

Poslanci a poslankyne za Smer-SD (a v niektorých prípadoch nielen oni) sa priznali, že chcú, aby Slovensko bola zapáchajúca krajina pokrytá nelegálnymi skládkami odpadov. Zároveň si neželajú, aby tomu mohli občania reálne zabrániť. O tom, ako kto hlasoval o príslušných návrhoch zákonov sa dá dozvedieť na www.nrsr.sk.

Aby nadmerný priemyselný zápach neznižoval kvalitu nášho života

Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.  predkladám spolu s kolegom Jánom Mičovským.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH k vládnemu návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Vládny návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: