verejný záujem

Verejný záujem (diskusné fórum)

Úvodné vystúpenie poslanca Mikuláša Hubu na verejnom diskusnom fóre, NR SR, 13. 10. 2015.

Politici na Slovensku nechcú pustiť rozhodovanie o verejnom záujme zo svojich rúk

Združenie Slatinka včera na podujatí v NR SR predstavilo médiám, odbornej verejnosti aj politikom ucelenú brožúru o verejnom záujme. Brožúra obsahuje analýzy legislatívy a súdnych rozhodnutí zo Slovenska aj zahraničia, rozhovorov, analýz územných plánov regiónov a výsledky prieskumu u mladých ľudí. Vyplýva z nich, že rozhodovanie o verejnom záujme je u nás stále prevažne v rukách politikov.

Diskusné fórum o verejnom záujme

Príďte sa dozvedieť viac o tom, ako je definovaný verejný záujem v našej legislatíve, prečo v mnohých mestách a obciach verejnosť bojuje proti stavbám a činnostiam vo verejnom záujme a aké to má dôsledky pre miestne komunity.

Malá úvaha o niektorých úradoch a verejnom záujme

Znova si dovolím zopakovať zásadnú otázku: koho záujmy obhajuje príslušný úrad (navyše platený z našich daní) v prípade, keď celá zainteresovaná verejnosť (s výnimkou investora a spol.) je proti a úrad napriek tomu bez problémov vydá kladné stanovisko?

Nezdá sa Vám, že verejný záujem je v takomto prípade postavený na hlavu a takéto stanovisko by sme de facto nemali akceptovať, lebo je nelegitímne?