Václav Havel

Forum 2000 už po desiaty raz (esej z roku 2006 – v týchto dňoch sa konal 18. ročník)

Jedným z malých zázrakov, ktorých sa udialo od novembra 1989 viacero, bola pre mňa a okruh mojich priateľov zo Spoločnosti pre trvalo  udržateľný život možnosť zúčastňovať sa na konferenciách s názvom Fórum 2000. Svetové podujatie, na ktoré nie je treba cestovať do ďalekej cudziny, ale len do nášho bývalého hlavného mesta. Vďaka simultánnemu tlmočeniu dokonca dostupné aj tým, ktorí neovládajú angličtinu. Nie je to zázrak?

Marec 2009: Prečo sa chystám voliť Ivetu Radičovú a prečo to odporúčam aj iným?

Stále aktuálny text z obdobia pred minulými prezidentskými voľbami. Iba meno vtedajšej hlavnej postavy dnes neplatí. Sila, vážnosť, význam, zmysel a vplyv prezidentského úradu sú podmienené najmä dvoma skutočnosťami. Po prvé tým, ako je tento úrad definovaný v ústave. A po druhé tým, aká je osobnosť toho/tej, ktorý/ktorá tento úrad zastáva.

Ekoblog č. 22 (kapitola Výročia): Fórum 2000 už po desiaty raz

November 2006: Jedným z malých zázrakov, ktorých sa udialo od novembra 1989 viacero, bola pre mňa a okruh mojich priateľov zo Spoločnosti pre trvalo udržateľný život možnosť zúčastňovať sa na konferenciách s názvom Fórum 2000. Svetové podujatie, na ktoré nie je treba cestovať do ďalekej cudziny, ale len do nášho bývalého hlavného mesta.

Rozhovor s poslancom NR SR Mikulášom Hubom o politike, prírode, angažovanosti, sklamaniach a nádejach

Dlho ste premýšľali nad tým, či pôjdete do politiky?
Do 27. novembra 2011 viac ako 20 rokov, od 27. do 28. novembra 2011 24 hodín.

Dostali ste už v minulosti ponuku ísť do politiky? Ak áno, od koho?
V politike som od vydania Bratislavy/nahlas začiatkom októbra 1987. Poslancom slovenského parlamentu a členom jeho predsedníctva som bol v rokoch 1990 – 1992.

Kultúrna krajina, kultúrne dedičstvo, zodpovednosť a my

Venované pamiatke Ing. Ivana Dejmala, veľkého bojovníka za zachovanie tradičného rázu kultúrnej krajiny.

[firstchapter:Krajina a jej hodnoty]
[chapters:200,right]

Vari každý obyvateľ Slovenska mi dá za pravdu, že sú miesta, ktoré sa mu vybavia ako prvé pri otázke, čo je to slovenská krajina.

O potrebe novej spoločenskej zmluvy (prvá časť podklad na diskusiu)

[firstchapter:Úvod]
[chapters:250,right]

V poslednom čase sa opäť začalo diskutovať o potrebe rúcať tabu, staré viac ako dve desaťročia a v nadväznosti na to aj o nevyhnutnosti novej spoločenskej zmluvy, či občianskej ústavy (pozri napr. E. Chmelár, www.changenet.sk, nepriamo však aj podtitul rozhovoru s Danielom Lipšicom, podľa ktorého na Slovensku fungovala od revolúcie dohoda, že po korupcii sa nepôjde. SME, 26.1.2012 - pozn. aut.).