urbár

Predkupné práva? Vykúpené! (Mária Terézia sa musí v hrobe obracať)

Pohnútky Márie Terézie  zaviesť urbár akiste neboli vedené prehnaným humanizmom. Cisárovná týmto opatrením sledovala predovšetkým primeranosť záťaže a motivácie svojich podaných a z toho odvodený nárast výšky výberu daní, prípadne iných benefitov. Napriek tomu môžeme aj po stáročiach pripísať toto jej rozhodnutie na konto panovníckej múdrosti. Poddaní dostali možnosť užívať lesné pozemky v okolí obcí, a to ako podielnici.