stráž prírody

Stráž prírody na Slovensku bude naďalej živoriť

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu poslancov Fecka, Hubu a Mičovského na posilnenie postavenia stráže prírody.

Dôvodová správa k novele zákona o ochrane prírody a krajiny

Zdôvodnenie novely zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, predloženej poslancami NR SR Mikulášom Hubom, Jánom Mičovským a Martinom Feckom na rokovanie 48. schôdze NR SR.

Návrh novely zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny, predložená poslancami NR SR Mikulášom Hubom, Jánom Mičovským a Martinom Feckom na rokovanie 48. schôdze NR SR.