pôsobenie v NR SR

Politický testament alebo Obzretie sa za končiacou sezónou

Rozhovor s Maňom Hubom po štyroch rokoch v top politike.

mh

Mikuláš Huba: Informácia o aktivitách v 44. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad aktivít poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci november 2015.

Procedurálne návrhy na doplnenie 56. schôdze NR SR

  1. Navrhujem, aby Národná rada požiadala verejnú ochrankyňu práv o prednesenie správy o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku ešte na tejto schôdzi a aby súčasťou tejto správy bola aj informácia a stave dodržiavania ústavného práva na priaznivé životné prostredie a včasné a úplné informovanie o ňom.

Odôvodnenie: Považujem za žiaduce, aby sme takúto správu prerokovali, vzhľadom na množiace sa podnety, ktoré vo sfére nedodržiavania ľudských práv dostávame.

Migračná kríza a jej demografické, environmentálne a bezpečnostné súvislosti - pozvánka

Prednáškovo-diskusné podujatie pod záštitou poslanca NR SR Mikuláša Hubu organizované v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike.

Mikuláš Huba: Informácia o aktivitách v 42. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad činnosti poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci september 2015.

Tri procedurálne návrhy na úvod schôdze NR SR

Procedurálne návrhy poslanca Mikuláša Hubu pri schvaľovaní programu 54. schôdze NR SR.

Huba: Informácia o aktivitách v 40. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad činnosti poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci júl 2015.

Stránky