MONDI SCP

Reakcia na sťažnosť občanov Ružomberka - Hrboltovej

Obyvatelia Ružomberka, miestnej časti Hrboltová nás v roku 2013 informovali o dlhodobo sa vyskytujúcom silnom až neznesiteľnom sporadicky sa vyskytujúcom zápachu, ktorý podľa ich úsudku pochádza z ČOV nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti obývanej zóny. Ide o veľkú čističku, do ktorej ústia odpadové vody z mesta Ružomberok, vrátane odpadových vôd spoločnosti SCP - MONDI, ktorej podiel na využívaní kapacity čističky predstavuje údajne až 90%.

Interpelácia: znečisťovanie ovzdušia v Ružomberku

Interpelácia členov vlády vo veci vypúšťaných emisií a meraných imisií v meste Ružomberok, smerovaná Ing. Tomášovi Malatinskému
ministrovi hospodárstva SR, JUDr. Zuzane Zvolenskej, ministerke zdravotníctva SR a Ing. Petrovi Žigovi, PhD., ministrovi životného prostredia SR.