Miroslav Kadúc

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Mikuláša Hubu, Jána Mičovského a Miroslava Kadúca k vládnemu návrhu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti

Cieľom predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je rozšíriť vládny návrh zákona - ktorý sa správne snaží zvýšiť účinnosť kultúrno-osvetovej činnosti – aj o potrebu jej rozšírenia na oblasť ekológie, environmentalistiky a lesníctva.

Návrh novely zákona o cestnej premávke

Hlavným cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšenie podmienok pre cyklistov spôsobom, že sa pre nich vytvorí výnimka z pravidla „nulovej tolerancie“ alkoholu vodičov, a to tak, aby nedošlo k zvýšeniu ohrozenia života, či zdravia seba alebo spoluobčanov.

Návrh novely zákona o dani z príjmov

Predloženým návrhom sa navrhuje umožniť daňovníkom jednorazovo odpísať elektromobil. Ak sa daňovník elektromobil nerozhodne jednorazovo odpísať, odpisuje ho klasicky ako osobný automobil.

"Pozmeňovák", ktorý prešiel

Pozmeňujúci návrh k novele zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, predložený poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Jankou Šípošovou, Mikulášom Hubom, Evou Horváthovou a Miroslavom Kadúcom.

V prehľade Hospodárskych novín sú jednoznačne najaktívnejším parlamentným zoskupením Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Pod nadpisom "V parlamente je najaktívnejšia. Jurinová prevyšuje kolegov" vyšiel na webe Hospodárskych novín článok, porovnávajúci aktivitu poslancov Národnej rady SR. V uverejnenom prehľade je zoskupenie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti jednoznačným víťazom v počte 340 predložených poslaneckých návrhov za rok 2013 (pred druhým Smerom s počtom 195 predložených návrhov a tretími nezaradenými - 129 návrhov). Horšie by dopadla štatistika, koľko z predložených návrhov OĽaNO prešlo...

Lesy sú oveľa viac ako len fabrika na drevo

Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,  predkladáme v zostave: Ján Mičovský, Mikuláš Huba, Martin Fecko, Miroslav Kadúc a Helena Mezenská na práve prebiehajúcu 25. Schôdzu NR SR.

Kto podporil zápach a odpad?

Poslanci a poslankyne za Smer-SD (a v niektorých prípadoch nielen oni) sa priznali, že chcú, aby Slovensko bola zapáchajúca krajina pokrytá nelegálnymi skládkami odpadov. Zároveň si neželajú, aby tomu mohli občania reálne zabrániť. O tom, ako kto hlasoval o príslušných návrhoch zákonov sa dá dozvedieť na www.nrsr.sk.

Zákon proti čiernym skládkam, v prospech ľudí, prírody a krajiny

Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predkladáme v zostave Mikuláš Huba, Miroslav Kadúc a Peter Pollák.

Nepodpíšte vyvlastňovací zákon!

Žiadosť poslancov M. Hubu a M. Kadúca s podporou ostatných členiek a členov poslaneckého klubu OĽaNO prezidentovi SR vrátiť „vyvlastňovací“ zákon do NR SR

Nádejný neúspech

To, že návrh zákona o podpore, ochrane a odmeňovaní bojovníkov s korupciou z dielne Obyčajných neprešiel v snemovni do druhého čítania je priamou škodou pre celú krajinu.

Stránky