migranti

Migračná kríza: V roku 2015 máme veľké šťastie

Tlačová správa z prednáškovo - diskusného podujatia, uskutočneného v Národnej rade SR 12. novembra 2015 k téme utečeneckej krízy.

Migračná kríza a jej demografické, environmentálne a bezpečnostné súvislosti - pozvánka

Prednáškovo-diskusné podujatie pod záštitou poslanca NR SR Mikuláša Hubu organizované v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike.

Huba: Výzva mimovládok a osobností plus môj názor na tému utečenci

Minulý týždeň skupina relevantných mimovládnych organizácií a osobností pri príležitosti Svetového dňa utečencov podpísala výzvu s názvom Stredozemné more je aj „naše more“

Nie všetci a všetky musíme mať rovnaký názor na všetky osoby, ktoré s touto výzvou prišli, ale  spoločenskú užitočnosť, obetavosť a  pozitívne zámery mimovládok a osobností, ktoré v závere spomeniem, nemôže reálne spochybniť nikto.