Martina Paulíková

Politici na Slovensku nechcú pustiť rozhodovanie o verejnom záujme zo svojich rúk

Združenie Slatinka včera na podujatí v NR SR predstavilo médiám, odbornej verejnosti aj politikom ucelenú brožúru o verejnom záujme. Brožúra obsahuje analýzy legislatívy a súdnych rozhodnutí zo Slovenska aj zahraničia, rozhovorov, analýz územných plánov regiónov a výsledky prieskumu u mladých ľudí. Vyplýva z nich, že rozhodovanie o verejnom záujme je u nás stále prevažne v rukách politikov.

Diskusné fórum o verejnom záujme

Príďte sa dozvedieť viac o tom, ako je definovaný verejný záujem v našej legislatíve, prečo v mnohých mestách a obciach verejnosť bojuje proti stavbám a činnostiam vo verejnom záujme a aké to má dôsledky pre miestne komunity.

Stanovisko ombudsmanky k postupu prerokovávania vodohospodárskej politiky SR do r. 2027

Martina Paulíková zo Združenia Slatinka informuje o najnovšom vývoji "kauzy" - postupu MŽP SR pri príprave a procesu schvaľovania Návrhu orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do r. 2027:

25 rokov slobody (tlače) a aktivizmu

Pozvánka na diskusný večer s workshopom. Hostia: Eva Kovačechová, Mikuláš Huba, Juraj Smatana, Martina Paulíková, Vojtěch Pelikán.

PREZENTÁCIE zo seminára Európa a my cez prizmu životného prostredia

Prezentácie p. Mariána Minaroviča, p. Miroslava Mojžiša, p. Martiny B. Paulíkovej a p. Štefana Vaľa.

Európa a my cez prizmu životného prostredia

Pozvánka na seminár Európa a my cez prizmu životného prostredia - 4. júna 2014 (streda), 12.00 – 15.00 h v Kinosále NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava.

Ochrana vôd na Slovensku - stretnutie

Vážení priatelia prírody, osobitne vôd v dobrom stave :-)