Lesy Slovenskej republiky

Lesy a ľudia: Recenzný posudok na publikáciu

V. Barta, V. Bárta, J. Mičovský: Lesy a ľudia/Forests and People (2. vydanie)

Publikácia Lesy a ľudia/Forests and People, Lesy SR, š.p. a AB ART press, Banská Bystrica, 2006 (2. vydanie)  má rozsah 140 strán, pozostáva zo 49 kapitol (vrátane Prológu a Vyznania) a je kombináciou početných umeleckých i dokumentárnych fotografií a textu v slovenskom a anglickom jazyku.

Hospodária organizácie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR efektívne?

Vážený pán
Prof. Ľubomír Jahnátek
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vec: Interpelácia člena vlády

 

Vážený pán minister,

v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.