Komisia pre ochranu prírody a krajiny pri Výbore NR SR

Príhovor na úvodnom stretnutí Komisie pre ochranu prírody a krajiny pri Výbore NR SR

Rozhodli sme sa postupne kreovať pri našom výbore štyri odborné komisie: prvou z tých, ktoré a podarilo skompletizovať a ktorá sa už aj stretla na svojom úvodnom stretnutí, je lesnícka komisia. Ako druhí v poradí ste sa stretli dnes Vy a v dohľadnom čase začať by mala začať pôsobiť pri našom výbore aj komisia pre poľnohospodárstvo, a komisia pre odpady a ovzdušia.