Juraj Droba

Návrh novely zákona o cestnej premávke

Hlavným cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšenie podmienok pre cyklistov spôsobom, že sa pre nich vytvorí výnimka z pravidla „nulovej tolerancie“ alkoholu vodičov, a to tak, aby nedošlo k zvýšeniu ohrozenia života, či zdravia seba alebo spoluobčanov.

Návrh novely zákona o dani z príjmov

Predloženým návrhom sa navrhuje umožniť daňovníkom jednorazovo odpísať elektromobil. Ak sa daňovník elektromobil nerozhodne jednorazovo odpísať, odpisuje ho klasicky ako osobný automobil.