Juraj Draxler

Interpelácia ministra školstva v téme EkoIuventy

Bratislava, 19. 11. 2015

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister, dovoľte, aby som sa prostredníctvom interpelácie na Vás obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa budovy Iuventy – Inštitútu pre deti a mládež Slovenska a okolitých pozemkov na Búdkovej ceste č. 2 v Bratislave.

Záchvat ľudskosti sa stále nekoná

Modifikovaná podoba reakcie M. Hubu na vystúpenie J. Mičovského na 56. schôdzi NR SR.

Verejné priestory patria verejnosti

Z reakcie M. Hubu na vystúpenie A. Hlinu pri odvolávaní ministra Draxlera v NR SR, 21. 10. 2015.

Nedajme si ukradnúť nos spomedzi očí!

Z vystúpenia M. Hubu v rámci odvolávania ministra Draxlera v NR SR, 21. 10. 2015, II. časť.

O jednej veľkorysej ponuke

Z vystúpenia M. Hubu k návrhu na odvolanie ministra Draxlera, 21. 10. 2015, I. časť.

Interpelácia ministra školstva SR vo veci EkoIuventa

                                                                           Bratislava, 13. 7. 2015

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

Odpoveď na interpeláciu M. Hubu vo veci predaja areálu Iuventy

Na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci predaja areálu Iuventy na Búdkovej ceste (interpelácia TU) odpovedla minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler:

Odpoveď na interpeláciu č. 17 Tlač č. 1542

Predaj časti areálu Iuventy?: interpelácia ministra školstva SR

V týchto dňoch som zachytil správy o tom, že dochádza k predaju časti areálu Iuventy na Búdkovej ceste súkromným osobám. Akokoľvek môžu tieto indície znieť neuveriteľne, ukazuje sa, že nie sú nepodložené.