Ján Mičovský

„Muž ktorý rúbal stromy“ dostal po prstoch už aj od vlastných

V rozprave v druhom čítaní k návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý obsahoval aj ustanovenia, vracajúce právny stav v oblasti povoľovania výrubov voľne rastúcich stromov do podoby spred prijatia poslednej novely v novembri 2013, a teda eliminujúcej absurdnú dereguláciu výrubov, ktorá spôsobila po celom Slovensku obrovské ekologické, kultúrne, estetické a ďalšie škody, mala  hlavné slovo najmä „klasická“ zostava poslancov, ktorí sa o túto problematiku dlhodobo zaujímajú: Hlina, Fecko, Mičovský a Huba.

Trestné stíhanie vo veci NLC - žiadosť o info

Žiadosť o poskytnutie informácií o postupe a zisteniach trestného stíhania vo veci projektu realizovaného MPRV SR prostredníctvom Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene a financovaného z prostriedkov Európskych spoločenstiev.

K zákonu o lesoch II.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu, Martina Fecka a Jána Mičovského

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(tlač 724)

 

K zákonu o lesoch I.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Jána Mičovského, Heleny Mezenskej a Mikuláša Hubu

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(tlač 724)

 

List prezidentovi SR vo veci zákona o ochrane prírody a krajiny

Vážený pán prezident, dňa 6. decembra 2013 sme si dovolili obrátiť sa na Vás s listom obsahujúcim žiadosť o nepodpísanie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony pod parlamentnou tlačou č. 726 (ďalej len „novela zákona“).

Doplnenie zákona o pozemkových úpravách

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Jána Mičovského a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

Občania vyzvali ministerku zdravotníctva, aby priznala a odčinila chyby v prípade ponižovanej lekárky z Nitry

V rámci protikorupčného projektu poslanca NR SR Jána Mičovského Spájame statočných ocenili v Nitre Zuzanu Pechočiakovú. Odvážna lekárka vlani poukázala na vážny problém so zasahovaním do zdravotnej dokumentácie malého pacienta, za svoj čin však musela znášať množstvo ponižovania, a trvalo dlhé mesiace, kým sa dočkala spravodlivosti. Účastníci slávnosti v Divadle Andreja Bagara zároveň otvoreným listom a svojimi podpismi vyzvali ministerku Zuzanu Zvolenskú, aby priznala chyby v tomto vážnom prípade a odčinila ich.

Poslanec Ján Mičovský vyzýva ministra školstva, aby navrhol odvolanie riaditeľa školy pre vážne za porušenia zákona

Poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Ján Mičovský vystúpil na zasadnutí zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). V búrlivej atmosfére sa tam riešila správa hlavného kontrolóra KSK, ktorý potvrdil viacero porušení zákona riaditeľom košickej obchodnej akadémie. Na tieto závažné prešľapy upozornil pred časom učiteľ a bývalý predseda rady školy Oto Žarnay, ktorého po tejto kritike prepustili zo zamestnania.

V prehľade Hospodárskych novín sú jednoznačne najaktívnejším parlamentným zoskupením Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Pod nadpisom "V parlamente je najaktívnejšia. Jurinová prevyšuje kolegov" vyšiel na webe Hospodárskych novín článok, porovnávajúci aktivitu poslancov Národnej rady SR. V uverejnenom prehľade je zoskupenie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti jednoznačným víťazom v počte 340 predložených poslaneckých návrhov za rok 2013 (pred druhým Smerom s počtom 195 predložených návrhov a tretími nezaradenými - 129 návrhov). Horšie by dopadla štatistika, koľko z predložených návrhov OĽaNO prešlo...

Poslanci žiadajú prezidenta, aby nepodpísal problematický zákon o ochrane prírody a krajiny

Poslanci  Mikuláš Huba, Martin Fecko a Ján Mičovský (z poslaneckého klubu OĽaNO) žiadajú listom prezidenta SR, aby nepodpísal vládny návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny a vrátil ho naspäť do NR SR na opätovné prerokovanie. Návrh obchádza až ignoruje celý rad zásadných problémov a na druhej strane so sebou prináša niektoré nové problémy.

Stránky