Ján Mičovský

Prezentácie zo seminára Politika podpory udržateľnej mobility na Slovensku

Vo štvrtok 14. 5. 2015 od 12:00 do 15:00 h sa v kinosále NR SR uskutočnil seminár Politika podpory udržateľnej mobility  na Slovensku, ktorý zorganizovali p. Peter Klučka, národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a p. Mikuláš Huba, poslanec NR SR. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec NR SR a podpredseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie p. Ján Mičovský.

Tyrania menšiny alebo: Motorky, štvorkolky a snežné skútre v lesoch sú škodná

V dnešnom postmodernom svete je čím ďalej, tým menej vecí, o ktorých sa dá jednoznačne povedať, že sú len zlé, alebo len dobré. Do tej stále zriedkavejšej kategórie jednoznačných javov – v tomto prípade negatívnych – patria štvorkolky, motorky a snežné skútre v našich lesoch (o terénnych autách radšej pomlčme). Komu okrem relatívne neveľkého počtu výrobcov, predajcov, majiteľov a užívateľov prinášajú potešenie a úžitok? NIKOMU! Pre koho sú zdrojom hluku, zápachu, znečistenia, ohrozenia zdravia, ba života?

Politika podpory udržateľnej mobility na Slovensku

Pozvánka na fórum o problematike cyklodopravy na Slovensku.

Dôvodová správa k novele zákona o ochrane prírody a krajiny

Zdôvodnenie novely zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, predloženej poslancami NR SR Mikulášom Hubom, Jánom Mičovským a Martinom Feckom na rokovanie 48. schôdze NR SR.

Návrh novely zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny, predložená poslancami NR SR Mikulášom Hubom, Jánom Mičovským a Martinom Feckom na rokovanie 48. schôdze NR SR.

Pán minister, máte možnosť dokázať, že to myslíte vážne

Reakcia na vystúpenie poslanca Mičovského v rozprave k návrhu zákona o odpadoch na 48. schôdzi NR SR.

Zákon o odpadoch - pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4

4. POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Jána Mičovského a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337).

Zákon o odpadoch - pomeňujúci a doplňujúci návrh č. 3

3. POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského, Martina Fecka a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337).

Zákon o odpadoch - pozmeňovací a doplňujúci návrh č. 2

2. POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Mikuláša Hubu a Jána Mičovského
k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337)

Zákon o odpadoch - pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený NR SR

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu, Jána Mičovského a Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337).

Stránky