Helena Mezenská

K zákonu o lesoch I.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Jána Mičovského, Heleny Mezenskej a Mikuláša Hubu

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(tlač 724)

 

Lesy sú oveľa viac ako len fabrika na drevo

Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,  predkladáme v zostave: Ján Mičovský, Mikuláš Huba, Martin Fecko, Miroslav Kadúc a Helena Mezenská na práve prebiehajúcu 25. Schôdzu NR SR.

Zabráňme tunelovaniu pozemkových spoločenstiev!

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Martin Fecko, Ján Mičovský, Helena Mezenská a Mikuláš Huba.

Od krásy histórie k sile konkrétnej pomoci: Začalo to Jánošíkom

V marci tohto roku zorganizoval poslanecký klub Obyčajných v spolupráci s obcou Utekáč  netradičné podujatie s názvom Jánošíkova skrýša. Nedávna prírodná katastrofa v  doline Rimavice ukázala, že táto spolupráca má hlbšie základy.

Diskusné fórum v NR SR: Alternatívne prístupy k energetike

V utorok - 4. júna 2013 -  sa v kinosále NR SR v Bratislave uskutočnil seminár a diskusné fórum na tému: alternatívne prístupy k energetike. Jeho iniciátorom a moderátorom bol poslanec Mikuláš Huba (OĽaNO), predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredieVo svojom úvodnom vystúpení s názvom "Alternatívne prístupy k energetike ako výzva", okrem iného povedal: