Divadelná Nitra

Anketa organizátoriek Festivalu Divadelná Nitra: Načo umenie – odpovede Mikuláša Hubu, júl 2014

Čo  je umenie? Aká je/môže byť jeho definícia, vymedzenie?

Každý si umenie asi definuje viac – menej podľa seba. Pre mňa umenie je niečo, čo potrebujem k životu takmer ako vzduch.

Aké sú úlohy, poslanie, zmysel umenia?

Umenie z nás robí ľudí.

Čo umenie môže poskytovať? Čím je jedinečné?