dane

Vo vzťahu k ekologickej daňovej reforme ide SMER v protismere

Z vystúpenia k novele daňového zákona na 8. schôdzi NR SR

Oceňujem všetkých, ktorí do tejto diskusie vnášajú nielen úzko zamerané ekonomické pohľady, ale aj takpovediac filozofický kontext. Budem v tomto trende, ak dovolíte, pokračovať a nebudem sa venovať plusom a mínusom rovnej dane, či porovnávaniu situácie na Slovensku a v iných krajinách, často neporovnateľných. Nechcem ani špekulovať o tom, aká výška dane a pre koho je optimálna.

Kultúrna krajina, kultúrne dedičstvo, zodpovednosť a my

Venované pamiatke Ing. Ivana Dejmala, veľkého bojovníka za zachovanie tradičného rázu kultúrnej krajiny.

[firstchapter:Krajina a jej hodnoty]
[chapters:200,right]

Vari každý obyvateľ Slovenska mi dá za pravdu, že sú miesta, ktoré sa mu vybavia ako prvé pri otázke, čo je to slovenská krajina.