COP 21

Správa z týchto dní z klimatického summitu v Paríži na tému hlavného obžalovaného v kauze GMOs

Monsanto bylo na klimatické konferenci v Paříži tento týden obviněno Pavlosem Georgidiasem ze zločinů proti přírodě a lidskosti. A nyní jsou shromažďovány důkazy proti této firmě pro prezentaci na "Tribunálu Monsanto", který se odehraje v říjnu 2016 v Haagu.

Klimatická dohoda z Paríža: výzva pre celý svet – vrátane Slovenska

Dopady globálnej zmeny klímy významne ovplyvňujú súčasné a budúce dianie v prírode i v ľudskej spoločnosti. Stále väčšiemu počtu ľudí (vrátane časti významných politikov) začína byť jasné, že máme do činenia nielen so samotným otepľovaním zemskej atmosféry, ale aj s celou kaskádou pozvoľných a stále častejšie aj náhlych nelineárnych zmien v klimatickom i ďalších interagujúcich systémoch planéty s ťažko predvídateľnými následkami.

Procedurálny návrh M. Hubu na začiatku tejto schôdze parlamentu (ktorý - ako obyčajne - Smer odmietol)

Navrhujem doplniť program 53. schôdze Národnej rady o bod: „Informácia Vlády SR o pozícii vlády ku Konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 21)“, ktorá a uskutoční v decembri t.r. v Paríži.

Prednáška a diskusia o klimatickom summite v Paríži

V stredu, 3. júna 2015, navštívila Národnú radu Slovenskej republiky pani Bérengère Quincy, veľvyslankyňa dobrej vôle na prípravu globálneho summitu OSN o klíme, ktorý sa bude konať v decembri t. r. v Paríži (COP 21). Očakáva sa, že toto podujatie bude prelomové a bude mať kľúčový význam pre budúcnosť planéty, nakoľko jeho cieľom je dosiahnuť ambicióznu a právne záväznú medzinárodnú dohodu, ktorá umožní udržať globálne otepľovanie pod kritickou hranicou 2° C.