biodiverzita

V dôsledku politickej nečinnosti prichádzame o prírodu v Európe

WWF, 2. 10. 2015: Európska komisia dnes vydala Priebežnú správu k Stratégii EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020, ktorá konštatuje, že v posledných rokoch členské štáty nezabezpečili efektívnu ochranu prírody a obnovu ekosystémov. Hlavnými dôvodmi straty biodiverzity sú nedostatočná implementácia a presadzovanie existujúcej európskej legislatívy a zvýšený tlak zo strany poľnohospodárstva (1).