ťažba uránu

Minister Žiga: Som proti ťažbe uránu, a preto podporujem jej prípravu

Vážený pán minister, Ministerstvo životného prostredia SR pod Vaším vedením v januári 2013 rozhodlo o predĺžení lehoty na geologický prieskum územia uránových a iných rúd Čermeľ – Jahodná, a to bez konzultácie s dotknutými obcami. Toto Vaše rozhodnutie zjavne protirečí deklarovanej vôli obyvateľov dotknutého košického regiónu, názoru signatárov bezprecedentnej, 113-tisícovej petície občanov, ako aj opakovane deklarovaným odmietavým vyhláseniam viacerých vrcholových predstaviteľov Smeru – SD na tému navrhovanej ťažby uránu v lokalite Jahodná.

Návrh novely geologického zákona zatiaľ rešpektuje status quo, ale má značné rezervy

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu novely geologického zákona na 21. schôdzi NR SR.

Našťastie nie 1. apríl :-)

Prajeme všetkým čitateľom a návštevníkom webu Obyčajných ochranárov krásne sviatky jari a radi zdieľame pri tej príležitosti jednu dobrú správu - od Juraja Rizmana z Greenpeace:

Stránky