Štátne lesy

Našou povinnosťou je približovať sa k ideálu

...Na margo sporu, ktorý tu vznikol o tom, či sa hospodári lepšie v štátnych, alebo v neštátnych lesoch, musím na základe osobnej skúsenosti, žiaľ, konštatovať, že zle sa zväčša hospodári ako v štátnych, tak aj v neštátnych lesoch. Aj keď zároveň chcem povedať a zdôrazniť: česť výnimkám.