Ľubomír Jahnátek

Interpelácia ministra pôdohospodárstva: pozemky v kauze Iuventa

Vážený pán minister, predpokladám, že Vám je známy často medializovaný spor okolo budovy Iuventy – slovenského inštitútu mládeže a priľahlých pozemkov na Búdkovej 2 v bratislavskej Mestskej časti Staré Mesto.

Interpelácia vo veci výrubu časti lužného lesa v Rusovciach - adresát: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vážený pán minister, prednedávnom došlo k výrubu časti lužného lesa v bratislavskej Mestskej časti Rusovce. Vychádzajúc z mne dostupných informácií, prebehol tento výrub bez platného povolenia. Miestni aktivisti podali v tejto veci trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Kauza Koliba: odpoveď ministra Jahnátka na interpeláciu

Odpoveď ministra pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Ľubomíra Jahnátka na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci nelegálneho výrubu na bratislavskej Kolibe.

Nelegálne výruby na bratislavskej Kolibe - interpelácia adresovaná ministrovi Ľubomírovi Jahnátkovi

Vážený pán minister, možno si ešte spomínate, že pred viac ako rokom došlo k nelegálnym výrubom lesných porastov v lokalite Koliba v bratislavskej Mestskej časti Nové Mesto. V tejto súvislosti som sa na Vás vtedy obrátil s interpeláciou. Dnes, teda po roku, sa chcem k tejto téme svojou interpeláciou opäť vrátiť a obrátiť sa na Vás s nasledujúcimi otázkami:

Odpoveď ministra Jahnátka na žiadosť o informáciu k PRV 2014 - 2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek informuje na základe žiadosti Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR o aktuálnom stave a znení Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 - 2020 po zapracovaných pripomienkach Európskej komisie ku dňu 3. decembra 2014:

 

informacia_minister_Jahnatek

Na papieri revitalizácia - v skutočnosti skôr jej opak

Vážený pán minister, Váš rezort koordinuje Program rozvoja vidieka SR na r. 2007 – 2013, dosiaľ nevyčerpané prostriedky ktorého môže SR čerpať aj v tomto roku. Preto nesiete svoj diel zodpovednosti za to, ako sa v konečnom dôsledku čerpanie týchto prostriedkov realizuje. Dovoľte mi preto, vážený pán minister, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami.

Odpovede na odpovede

Odpovede poslanca M. Hubu na odpovede členov vlády na jeho interpelácie (33. schôdza NR SR 27. 3. 2014).

Ako sa plní program vlády vo sfére pôdohospodárstva a rozvoja vidieka?

Interpelácia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k plneniu programového vyhlásenia vlády.

Čakanie na Godota

Vážený pán minister, pred rokom priniesol Týždenník o ekonomike a podnikaní TREND závažné informácie a tvrdenia, týkajúce sa obchodovania s drevom zo štátnych lesov (Ivan Haluza: Výpalníci so štátnym drevom, TREND, 21. 1. 2013). Obsah článku považujem za natoľko závažný a TREND za natoľko seriózny časopis, že si podľa môjho presvedčenia vyžaduje oficiálnu reakciu.

Stránky