Stanovisko k MLC Holíč

Do 11. 11. bolo možné na Okresný úrad Skalica a na Ministerstvo životného prostredia SR zaslať stanovisko  v rámci zisťovacieho konania EIA na zámer projektu „Multimodálne logistické centrum Holíč“. Je zrejmé, že tento zámer by v prípade svojej realizácie znehodnotil prírodné, environmentálne, krajinárske a kultúrno-historické hodnoty tohto územia i širšieho okolia (vrátane susednej Českej republiky), pričom jeho ekonomická výhodnosť, urgentnosť a celkový praktický význam sú  viac ako sporné. Skupina 35 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu preto podporuje zamietavé stanovisko Národného komitétu ICOMOS Slovensko  k tomuto megalomanskému zámeru a stotožňuje sa s argumentami uvedenými  v jeho stanovisku (príloha 1). Tá istá skupina členov a členiek S-O-S podporuje aj požiadavku Občianskeho združenia Deti Země – Klub za udržitelnou dopravu z Brna, aby boli podrobne posúdené vplyvy zámeru „Multimodálne logistické centrum Holíč“ na životné prostredie a tiež jeho cezhraničné vplyvy na územie Českej republiky.

Uvedené dokumenty, tlačovú správu, stanoviská a vyjadrenia (zip) a zoznam signatárov a signatárok S-O-S nájdete v prílohe...

PrílohaVeľkosť
PDF icon Tlačová správa123.15 KB
Package icon Stanoviská a vyjadrenia14.84 MB