Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Prehľad aktivít vo štvrtom mesiaci pôsobenia v NR SR

 • Tábor ochrancov prírody v Novej Bošáciaktívna účasť na Tábore ochrancov prírody v Novej Bošáci,
 • návšteva alternatívne hospodáriacich farmárov v Bielych Karpatoch,
 • obhliadka lokality Trenčianske Biskupice, kde sa plánuje výstavba  tzv. malej vodnej elektrárne (MVE),
 • tri interpelácie adresované členom vlády,
 • stretnutie s občanmi v Bratislave a v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad, Spišská Nová Ves, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Pezinok,
 • príprava a vedenie 5. 6. a 7. schôdze  Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (VPaŽP),
 • Aktívna účasť na Tábore ochrancov prírody v Novej Bošácivybavovanie agendy výboru a poslaneckej agendy v rozsahu cca 50 položiek,
 • niekoľko rozhovorov pre médiá a viacero iných mediálnych výstupov,
 • exkurzia po priestoroch parlamentnej knižnice a konzultácie s jej pracovníčkami o možnostiach spolupráce,
 • pokračovanie v budovaní knižnice VPaŽP,
 • osem vystúpení v pléne NR SR,
 • pozmeňujúci a doplňujúci návrh k novele kompetenčného zákona s návrhom na opätovné vytvorenie Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj,
 • účasť na seminári: M. R. Štefánik – zosobnenie historických väzieb medzi Slovenskom a Talianskom,
 • zorganizovanie tlačovej besedy na tému kompetenčných sporov na území národných parkov,
 • aktívna účasť na tlačovej besede k zrušeniu poslaneckej imunity,
 • spoluúčasť na organizovaní podujatia „Premietanie a koncert na Hrade“ v rámci kampane „Otvorme parlament ľuďom“,
 • podpora niekoľkých návrhov zákonov a viacerých pozmeňujúcich návrhov,
 • rokovanie so zástupcami Českému svazu ochránců přírody a Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny,
 • rokovanie s vedením Geologického ústav SAV na tému možných legislatívnych zmien,
 • materiál na tému alternatívnych názorov na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky vypracovanej na podnet EK,
 • rokovanie s bývalým splnomocnencom Vlády pre integrovaný manažment povodí o perspektívach protipovodňovej ochrany na Slovensku.
Kľúčové slová: