Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Prehľad aktivít v druhom mesiaci pôsobenia v NR SR

 • priebežná koordinácia činnosti Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (VPaŽP),
 • stretnutie s predstaviteľkami Vidieckeho parlamentu na pôde NR SR,
 • diskusia so zástupcami občianskej spoločnosti a občianskeho parlamentu z Tuniska na pôde NR SR,
 • pracovný obed so zástupcom WWW Rakúsko na pôde NR SR a diskusia na tému ochrany a revitalizácie pohraničného úseku rieky Morava,
 • distribúcia správy zo služobnej cesty v Kodani a ďalších materiílov k Summitu Rio+20 relevantným adresátom,
 • prezentácia publikácie Genius loci na knižnom veľtrhu Svět knihy v Prahe,
 • účasť na zasadaní redakčnej rady Krás Slovenska,
 • rokovanie s predstaviteľmi Občianskej iniciatívy na záchranu Žitného ostrova,
 • prednáška pre účastníkov medzinárodnáho kurzu EnviEuro na Univerzite Komenského,
 • podnet na MŽP sožiadosťou prehodnotiť koncepciu využívania hydroenergetického potenciálu v SR a eliminovať konflikty výstavby MVE s ochranou prírody a rekreačnými užívateľmi tokov,
 • účasť na stretnutí čitateľov a priaznivcov časopisu Krásy Slovenska na vrchu Kľak v Malej Fatre,
 • údržba kultúrneho dedičstva v Pamiatkovej zóne Podšíp a pripomenutie si 35. výročia vzniku Sekcie pre ochranu ľudovej architektpry a jej zázemia pri SZOPK,
 • diskusie s občanmi v okresoch Ružomberok, Žilina, Turčianske Teplice, Prievidza a Topoľčany,
 • príprava profilového rozhovoru pre týždeník Život,
 • rozhovory pre Pravdu, TASR, SITA a Parlamentný kuriér a mediálne výstupy pre niekoľko ďalších médií,
 • autorstvo textov na www.obyčajniochranari.sk,
 • odborné posúdenie dvoch monografií na tému ochrany prírody a životného prostredia,
 • účasť na Sneme Republikovej únie zamestnávateľov,
 • zvolenie za čestného predsedu Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR,
 • otvorenie poslaneckej kancelárie v Trenčíne (spoločne s asistentom, Mgr. Richardom Medalom),
 • pracovné stretnutie s producentmi ekologických potravín na Slovensku,
 • diskusia o problémoch ochrany prírody a krajiny s vedením Správy CHKO Biele Karpaty,
 • rokovanie s predstaviteľmi Únie miest Slovenska,
 • priebežná komunikácia s občanmi – sťažovateľmi,
 • podpora niektorých návrhov zákonov, resp. pozmeňovacích návrhov pripravovaných poslancami a poslankyňami za hnutie OĽaNO,
 • konzultácie s členmi a členkami legislatívneho tímu OĽaNO,
 • budovanie knižnice výboru, každodenné vybavovanie agendy – v spolupráci so sekretariátom,
 • distribúcia publikácií a relevantných dokumentov medzi poslancami a záujemcami z radov odbornej verejnosti,
 • V parlamente o Summite Rio+20 a Svetovom dni životného prostredia
  príprava pracovného stretnutia na tému slovenská účasť na Summite Rio+20 na pôde NR SR,
 • príprava 3. Schôdze VPaŽP,
 • systematické úsilie napĺňať víziu: Otvorme parlament ľuďom!
Kľúčové slová: