Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Prečo polícia nekoná? pýta sa poslanec Huba ministra vnútra Kaliňáka

Robert Kaliňák
podpredseda vlády a minister vnútra SR

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

V poslednom období sa množia prípady, kedy dochádza k celospoločensky nežiaducemu konaniu rôznych subjektov, polícia je na túto skutočnosť upozornená, a napriek tomu nekoná.

Za mnohé si dovolím uviesť len dve konkrétne kauzy, ktoré mali značný mediálny ohlas a vyvolali pobúrené reakcie nemalej časti verejnosti.

V prvom prípade išlo o neohlásenú asanáciu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne (skrátene Cvernovky) na Páričkovej ulici v Bratislave. Aj keď bolo dôvodné podozrenie, že búracie povolenie, na základe ktorého sa táto aktivita konala, nie je platné a privolaná polícia bola na túto skutočnosť upozornená, nezasiahla a následne došlo k značným a nevratným celospoločenským škodám na kultúrnom dedičstve.

V druhom prípade ide o tzv. hausbóty na dunajských ramenách pod Bratislavou, ktoré boli zjavne vybudované bez príslušného povolenia, významným spôsobom poškodzujú prírodu, ohrozujú vodné zdroje a bránia vo verejnom rekreačnom využívaní časti bratislavského lesoparku, čím sa dostávajú do rozporu s verejným záujmom. Táto skutočnosť je už dlhšiu dobu „verejným tajomstvom“, pričom nám nie je známe, že by polícia proti takýmto aktivitám, ktoré sú v rozpore s viacerými zákonmi, účinne konala.

Moja interpelácia adresovaná Vám, vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra, znie:

  1. Je pravda, že polícia nie je kompetentná zasiahnuť vo vyššie uvedených a podobných prípadoch, kedy sa porušuje zákon a sú ohrozené, či priamo poškodzované celospoločenské hodnoty a verejný záujem?
  2. V prípade, ak je Vaša odpoveď na  predchádzajúcu odpoveď kladná, a naša polícia je v takýchto prípadoch skutočne „bezmocná“, ako plánuje Váš rezort túto ťažko akceptovateľnú skutočnosť zmeniť?

S nádejou na konštruktívnu odpoveď a s pozdravom

Prof. Mikuláš Huba, poslanec NR SR
Bratislava 11.7.2012