Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Poslanec Mikuláš Huba: Správa o aktivitách v 10. mesiaci pôsobenia v NR SR

1. Predloženie návrhu doplniť do programu 14. schôdze NR SR správu vlády SR o ekologicko-environmentálnych aspektoch avizovaných ZOH 2022.

2. Predloženie   a zdôvodnenie návrhu novely geologického zákona.

3. Predloženie a zdôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia...

4. Osem vystúpení na 14. schôdzi NR SR.

5. Zorganizovanie a vedenie dvoch schôdzí Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody.

6. Priebežné vybavovanie agendy Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody.

7. Menovitá podpora viacerých poslaneckých iniciatív, návrhov zákonov, pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, podaní a pod.

8. Podanie ôsmich interpelácií adresovaných členom vlády SR.   

9. Diskusia s expertmi o pripravovanej novele stavebného zákona.

10. Diskusia s občanmi Pohronia, nespokojnými s realizáciou koncepcie využívania hydroenergetického potenciálu na rieke Hron.

11. Niekoľko rozhovorov pre médiá a viacero publikovaných príspevkov.

12. Cca 10 blogov.

13. Recenzia knižnej publikácie o lesoch.

14. Rozhovor sa spisovateľom Ivanom Kadlečíkom do časopisu Krásy Slovenska.

15. Účasť na redakčnej rade časopisu Krásy Slovenska.

16. Vydanie publikácie Kapitoly z environmentálnej politiky – XIII. diel.

17. Spoluorganizovanie dvoch tlačových besied a autorstvo dvoch tlačových správ na tému novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie a vysokoúčinnej kombinovanej výrobe energie a realizácii koncepcie využívania hydroenergetického potenciálu rieky Hron.

18. Účasť na brífingu na tému nevymenovania generálneho prokurátora.

19. Úvodné vystúpenia na konferencii o protipovodňovej ochrane na SHMU.

20. Pracovný obed s veľvyslancami Holandska, Belgicka a Luxemburska.

21. Účasť na udeľovaní ocenenia Spravodliví medzi národmi.

22. Účasť na oslavách 50. výročia Elyzejskej zmluvy

23. Účasť na schôdzi bratislavských ochranárov.

24. Stretnutie s občianskymi aktivistami v Trenčíne.

25. Stretnutia s občanmi a občiankami v Bratislave, Trenčíne, Svätom  Jure, Novoti, Starej Bystrici, Marianke, Hamuliakove a inde.

26. Účasť na prezentácii študentských architektonicko-urbanistických návrhov v Trenčíne.

27. Príprava diskusie na tému ZOH 2022 v kinosále NR SR.

28. Práca v pracovnej skupine pre potieranie korupcie.

29. Korešpondencia s inštitúciami a občanmi.

Kľúčové slová: