Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Podpora zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Z vystúpenia na podporu jestvujúcej podoby zákona o slobodnom prístupe k informáciám na 7. schôdzi NR SR

... Zákon 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám považujem za jeden z hlavných výdobytkov demokracie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Preto som citlivý na akékoľvek otváranie tohto zákona a jeho prípadné zmeny. Nechcem tvrdiť, že navrhovaná novela zásadným spôsobom ohrozuje ducha, zmysel, alebo vykonateľnosť platného zákona č. 211. Predsa len mi nedá nevysloviť určitú obavu a nepodporiť návrh kolegu Viskupiča, aby sme vrátili návrh novely predkladateľovi na prepracovanie. Platný zákon o slobodnom prístupe k informáciám je totiž stručný, jednoduchý, dostatočne zrozumiteľný a prehľadný. Pridaním navrhovaných 11 nových paragrafov, písaných iným, dosť nezrozumiteľným jazykom a vnášajúcim do zákona iný režim, sa zákon značne skomplikuje a zneprehľadní.

Preto, podobne ako môj predrečník, dávam na zváženie a podporujem skôr cestu osobitného zákona, ktorou išla aj predchádzajúca vláda. Takto by sa navrhovaná problematika a „transpozičný deficit“ riešili bez toho, aby sa narušila „fazóna“ jestvujúceho zákona o slobodnom prístupe k informáciám.