Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Plastové obaly je treba zálohovať

...zálohovať  a následne vykupovať by sa mali aj plastové obaly podobne, ako je tomu pri časti sklených či iných obalov. Ak naozaj chceme, aby tento zväčša mimoriadne rezistentný a obťažujúci odpad z obalov prestal zamorovať naše okolie, musíme zaviesť účinné mechanizmy na to, aby sa tieto obaly pokiaľ možno vôbec odpadom nestali a keď sa už odpadom stanú, aby bolo výhodné ich na príslušnom mieste odovzdať.

Určitá forma zálohovania  PET-fliaš je potrebné bez ohľadu na to, či pôjde o vratné obaly na viacero použití, alebo či sa po vrátení budú recyklovať. Bez toho našu krajinu odpadu z týchto obalov, ktorý začína nadobúdať hrozivé podoby, nezbavíme.

Slovensko, vrátane predkladateľa tohto návrh zákona, sa hlási k medzinárodne uznávanej hierarchii nakladania s komunálnym odpadom, v rámci ktorej je top-prioritou prevencia vzniku odpadov. Návrh zákona sa k tejto hierarchii verbálne hlási, ale nemám z neho istotu, že všetky kroky a opatrenia, ktoré prináša, sa touto filozofiou skutočne riadia a vytvárajú predpoklady pre to, aby sa radikálne znížilo množstvo produktov, ktoré sa stávajú odpadom.