Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ozeleniť je treba aj verejné obstarávanie

(Z vystúpenia poslanca  M. Hubu v rozprave k návrhu zákona o verejnom obstarávaní na 14. schôdzi NR SR.)

Kolega Beblavý sa tu dotkol celého radu problémov, súvisiacich s praxou verejného obstarávania a s návrhom novej právnej úpravy, ktorá ho má regulovať.

Ja to, ak dovolíte, ešte trochu viac skomplikujem.

Podľa  ústavy  sa na Slovensku snažíme o sociálne a ekologicky orientované trhové hospodárstvo.

Prečo to spomínam v súvislosti s verejným obstarávaním? Preto, lebo to, ako tento inštitút nastavíme, bude mať dosah nielen na ekonomické, finančné  či trhové, ale aj na sociálne, ekologické a environmentálne aspekty, determinujúce našu súčasnosť a budúcnosť.

Tie dopady môžu byť negatívne a verejné obstarávanie môže pôsobiť antisociálne a antiekologicky.

Alebo môžu byť pozitívne, keď  pri verejnom obstarávaní zoberieme do úvahy aj aspekty sociálne a ekologické.

Uvedomujem si, že to celý proces ešte viac skomplikuje a urobí ho do istej miery ešte menej prehľadným. Na druhej strane zohľadňovať len finančné aspekty a preferovať výlučne len najlacnejšiu ponuku znamená podporu simplifikovaného a jednorozmerného ekonomického uvažovania, ktoré je zodpovedné okrem  iného aj za súčasnú globálnu krízu.

Nie náhodou je v rozvinutom svete čím ďalej, tým populárnejšie slovné spojenie zelené verejné obstarávanie.