Otvorený list S-O-S prezidentovi SR v kauze Tatrytieri

63 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) zaslalo včera otvorený list prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. V úvode listu sa okrem iného píše: „Vážený pán prezident, koncom júna 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže pre školy Tatrytieri, ktorej iniciátorom a hlavným sponzorom je spoločnosť TMR – Tatry Mountain Resorts, prepojená s finančnou skupinou J & T. Zaregistrovali sme, že ste prevzali nad podujatím záštitu, čo nás prekvapilo o to viac, že v mnohých iných oblastiach Vás považujeme za garanta pozitívneho smerovania Slovenska.“

Ako ďalej hovorí jeden z iniciátorov listu a koordinátor celoslovenskej strešnej organizácie pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie Špirála, Richard Medal: „Tento projekt (vrátane absurdnej garancie zo strany štátnej inštitúcie – Slovenskej agentúry životného prostredia) považujeme za kontroverzný až amorálny a školy sme sa snažili upozorniť na jeho pozadie, spojené s devastačnými aktivitami firmy TMR v najcennejších častiach našej prírody, v národných parkoch, ba i v národných prírodných rezerváciách. Tieto aktivity sa dlhodobo odohrávajú na hrane zákona o ochrane prírody (a podľa nášho názoru neraz i za ňou), za čo Svetová únia ochrany prírody (IUCN), ktorá je medzinárodným arbitrom v záležitostiach národných parkov, pohrozila TANAP-u odobratím štatútu.“

Ak sa dnes TMR tvári ako protagonista ochrany prírody a chce o tom s podporou pána prezidenta presviedčať aj naše deti, nemôžeme mlčať, keďže ide o pokrytectvo a šírenie morálneho relativizmu najhrubšieho zrna, teda zla, ktoré pán prezident v mnohých iných oblastiach veľmi správne pranieruje... Tento problém vnímame o to citlivejšie, že hlavnou cieľovou skupinou spomínaného projektu sú školy, ktoré by mali byť šíriteľmi nielen vzdelanosti, ale aj kritického myslenia, kultúrnosti, ohľaduplnosti (k ľuďom i prírode), zásadovosti a morálky,“ píše sa v liste.

V závere listu S-O-S jeho signatári a signatárky vyjadrujú svoje znepokojenie, sklamanie a nesúhlas s podporou a propagáciou uvedeného projektu a žiadajú Andreja Kisku, aby svoju podporu projektu prehodnotil a odriekol. Zároveň ho upozorňujú na iné projekty a aktivity, ktoré by si jeho záštitu (a tým aj pozornosť verejnosti) zaslúžili nepomerne viac. Prezidenta tiež upozorňujú na závažnosť problematiky ochrany prírody a životného prostredia, ktorá sa v našej spoločnosti nebezpečne podceňuje. V 21. storočí si však žiadny skutočný, zodpovedný a predvídavý politik či dokonca štátnik nemôže dovoliť nevidieť, bagatelizovať a nereflektovať akútne ekologické a environmentálne problémy u nás i vo svete.

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Richard Medal, predseda Špirály a zakladajúci člen S-O-S – medal@changenet.sk