Otvorená výzva ministerke kultúry Ľubici Laššákovej

Slovenský ochranársky snem vyzval ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú, aby sa zasadila za zachovanie verejnoprávneho charakteru RTVS - najmä za posilnenie nezávislého, na faktoch založeného, kritického a investigatívneho charakteru verejnoprávnych médií a tomu zodpovedajúcej personálnej politiky, ako aj rešpektovania opakovane deklarovaných kritických názorov časti tvorivých pracovníkov a pracovníčok RTVS. Vzhľadom na vážnosť situácie očakávame bezodkladné kroky pani ministerky.

Ochranári upozorňujú ministerku kultúry na ohrozenie kvalitnej, nezávislej, na faktoch založenej, kritickej a investigatívnej žurnalistiky vo verejnoprávnych médiách

Otvorená výzva členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu

Vážená pani ministerka,

v poslednom čase nás znepokojilo viacero kontroverzných vyhlásení a rozhodnutí na pôde verejnoprávneho RTVS. Žiadame Vás preto, aby ste iniciovali a zasadili sa za:

1. Prinavrátenie skutočne verejnoprávneho charakteru RTVS, ktorého podstatou je služba verejnosti, a nie prisluhovanie politickým stranám či iným záujmovým skupinám.

2. Systémové a systematické opatrenia na zabránenie šírenia dezinformácií, poloprávd a tzv. hoaxov vo verejnoprávnych médiách.

3. Prehodnotenie požiadaviek dvanástich odchádzajúcich reportérov a reportérok RTVS, najmä ohľadom pôsobenia vedenia a manažmentu RTVS.

Odôvodnenie:

Z logiky veci majú verejnoprávne médiá slúžiť verejnosti, a preto majú byť čo najviac nezávislé, na faktoch založené, kritické a objektívne. Ich veľmi dôležitou, výsostne potrebnou a nezastupiteľnou náplňou práce musí byť aj investigatíva. Toto všetko je, podľa nám dostupných informácií, v súčasnosti v RTVS ohrozené, o čom svedčia početné prejavy nespokojnosti viacerých redaktorov a redaktoriek, ako aj odchod časti z nich z verejnoprávneho rozhlasu a televízie.

Aj nás znepokojujú viaceré aktivity vedenia RTVS, najmä niektoré personálne zmeny vo vedení spravodajstva po nástupe nového vedenia, ako aj nadštandardne vysoký podiel bývalých rezortných hovorcov a hovorkýň medzi tvorcami spravodajstva. Protest proti (dočasnému?) zrušeniu televíznej relácie Reportéri sme verejne vyjadrili už v januári t. r. Generálny riaditeľ RTVS na náš list dosiaľ nereagoval.

Od verejnoprávneho média očakávame službu verejnosti, odhaľovanie hoc i nepríjemnej pravdy, kritiku spoločenských nešvárov (vrátane oprávnenej kritiky tých, ktorí a ktoré majú v tomto štáte reálnu politickú a ekonomickú moc). Predpokladom takého konania je maximálne možná miera nezávislosti a autonómnosti.

Naopak, neželáme si dezinformácie, polopravdy a tzv. hoaxy, ktoré posilňujú nedôveru voči vedeckým poznatkom, občianskej spoločnosti, ako aj verejným inštitúciám a zároveň odvracajú pozornosť od riešenia skutočných problémov, vrátane problémov spojených s ochranou prírody, krajiny a životného prostredia.

Podobne ako pedagógovia VŠMU, aj my sme presvedčení/é, že: „...Dnešná napätá spoločenská i geopolitická situácia si vyžaduje skúsených reportérov a spravodajcov, schopných kritického pohľadu, rozumného uvažovania a kompetentnej analýzy faktov.“

Je preto potrebné, aby najmä na vedúcich postoch v RTVS pôsobili osoby, spĺňajúce najvyššie kritériá odbornosti, profesionality, morálky a občianskej statočnosti.

Aj z hľadiska ochrany prírody, krajiny a životného prostredia je kompetentný, kritický, otvorený, nezávislý, na faktoch založený a spoločensky angažovaný prístup médií k problémom viac ako dôležitý. Veríme, že RTVS bude nám, ochranárom, aj v budúcnosti aspoň takým dobrým partnerom, ako dosiaľ.

Za zohľadnenie našej výzvy Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,

Slovenský ochranársky snem a menovite jeho členovia a členky:

Ing. Juraj Melichár, prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., prof. Juraj Nvota, doc. Zuzana Kronerová, Zuzana Homolová, Daniel Pastirčák, Ing. Fero Guldan, Ing. Ján Mičovský, doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., Ing. Karol Fröhlich, DrSc., prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., Eulalia Štefanová, MUDr. Juraj Mesík, Mgr. art. Viera Dubačová, doc. RNDr. Ján Lacika, CSc., Branislav Moňok, Ing. Martina B. Paulíková, RNDr. Elena Fatulová, Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc., Ing. arch. Boris Hochel, RNDr. Jozef Šibík, PhD., Ing. Štefan Szabó, PhD., Mgr. Ivana Kohutková, PhD., Mgr. Martin Hojsík, RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Mgr. Andrej Popovič, Pavol Ziman, Mgr. Imrich Vozár, Ing. Dušan Bevilaqua, PhD., Mgr. Dana Mareková, Mgr. Tomáš Peciar, Mgr. Vladimír Mokráň, Ing. Milan Lichý, Mgr. Ladislav Bíro, Ing. Ľubica Trubíniová, MUDr. Peter Tatár, CSc., Ing. Zuzana Hudeková, PhD., RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.. Ing. Daniel Lešinský, PhD., Mgr. Natália Šovkoplias, doc. Mgr. Tomáš Derka, PhD., prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Mgr. Kristína Hudeková, Pavel Šremer, prom. biol., Mgr. Richard Medal, Mgr. Marcel Zajac, Mgr. Ladislav Hegyi, Ing. Erik Baláž, Mgr. Samuel Smetana, doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., MVDr. Samuel Pačenovský, Soňa Párnická, Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., Ing. Ľubica Kolková, Mgr. Jana Pavliková, Ing. Alexander Vágner, Mgr. Zuzana Dovalová, Ing. Katarína Šimončičová, Ing. Koloman Prónay

Na vedomie:

  • predseda, členovia a členky Výboru NR SR pre kultúru a médiá
  • tlačové agentúry a médiá.

Viac informácií:
Juraj Melichár - melichar@priateliazeme.sk
Mikuláš Huba - mikulas.huba2@gmail.com

PrílohaVeľkosť
Súbor Výzva ministerke kultúry18.96 KB