Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Odpoveď na interpeláciu M. Hubu vo veci predaja areálu Iuventy

Na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci predaja areálu Iuventy na Búdkovej ceste (interpelácia TU) odpovedla minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler:

Odpoveď na interpeláciu č. 17 Tlač č. 1542