Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Od slov k činom

dsc_1054

V stredu, 14. 8. 2013, sme pri potieraní korupcie prešli, ako sa hovorí, od slov k činom a na podnet nášho kolegu, Janka Mičovského, sme morálne a tak trochu aj materiálne ocenili sebaobetujúci čin košického učiteľa, pána Ota Žarnaya, ktorý pre svoje protikorupčné vystúpenie prišiel o prácu a stal sa akýmsi živým zrkadlom, v ktorom sa všetky vládne sľuby o boji s korupciou zrkadlia ako trápna karikatúra.túra. Zároveň sme miesto, kde sa to stalo, vyhlásili za prvú protikorupčnú baštu. Chceme v tejto aktivite pokračovať, lebo určite by sa takýchto statočných ľudí a potenciálnych bášt našlo na Slovensku viac. Vaše námety sú vítané, hoci aj cez FB.

Vopred vďaka. Tešíme sa na stretnutie s Vami pri odhaľovaní ďalšej protikorupčnej bašty.

Zároveň sme miesto, kde sa to stalo, vyhlásili za prvú protikorupčnú baštu.

Chcem v tejto aktivite pokračovať, lebo podobných statočných ľudí, ktorí si zaslúžia náš obdiv a potrebujú našu podporu je na Slovensku viac. A pribúdať bude aj protikorupčných bášt.

Verím, že nás v tomto úsilí podporíte a tešíme sa na Vaše tipy a námety.

Do skorého videnia pri vyhlasovaní ďalšej protikorupčnej bašty, priatelia a priateľky!