Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Od krásy histórie k sile konkrétnej pomoci: Začalo to Jánošíkom

V marci tohto roku zorganizoval poslanecký klub Obyčajných v spolupráci s obcou Utekáč  netradičné podujatie s názvom Jánošíkova skrýša. Nedávna prírodná katastrofa v  doline Rimavice ukázala, že táto spolupráca má hlbšie základy.

Poslanci z klubu Obyčajných pravdepodobne prečítali výpoveď Juraja Jánošíka pozornejšie ako nejeden doterajší milovník histórie. Všimli si, že legendárny zbojník deň pred smrťou označil miesto svojej skrýše natoľko presne, že ho bolo možné v kraji pod Klenovským Veprom pomerne spoľahlivo identifikovať. Stalo sa tak v rámci tohtoročných podujatí venovaných 300. výročiu popravy ľudového hrdinu, ktoré pripadlo na 17. marec 2013. Odhalenia náučného chodníka vedúceho k Jánošíkovej skrýši sa vtedy zúčastnilo vyše 800 obyvateľov Malohontu, ktorí spolu s podmanivou krásou lazníckeho kraja vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru. „Táto pekná spolupráca mala v nedávnych dňoch nečakané pokračovanie. Keď ničivá prietrž mračien napáchala na doline Rimavice veľké materiálne škody, padlo v klube Obyčajných spontánne rozhodnutie urobiť pre postihnutú obec nielen finančnú zbierku, ale do Jánošíkovho kraja vyslať aj  konkrétnu fyzickú pomoc,“ tvrdí poslanec Ján Mičovský.

V sobotu 6. júla preto spolu s 550 vyzbieranými eurami putovali do Utekáča aj poslanci NR SR Mikuláš Huba, Helena Mezenská, Martin Fecko a spomínaný Ján Mičovský.  K nim sa pridali ich asistenti a priatelia Radomír Kizek, Viera Rosa Majerová, Miloslav Salai aVojtech Ilčík so svojimi synmi. Spoločne s miestnymi požiarnikmi a obyvateľmi najskôr rozšírili koryto horského prítoku v miestnej časti Gizuľa, aby následne odstraňovali povodňové nánosy v osade Havrilovo. Tu očistili aj okolie pôvodnej kaplnky od naplaveného piesku, ktorý dobre poslúži na doskočisku školského ihriska.

Kraj utekáčskych kolešní patrí aj v posledných dvadsiatich rokoch medzi tvrdo skúšané. Zánik dvestoročných utekáčskych sklární, ktoré dávali prácu celej oblasti, doposiaľ nič nenahradilo. Možno sa to raz podarí turistickému ruchu, ktorý tu má šancu pri citlivom prístupe objaviť a zachrániť vzácne zvyšky pôvodného osídlenia. Vytvorenie náučného chodníka vedúceho k Jánošíkovej skrýši bolo len nepatrnou ukážkou potenciálu tunajšieho malebného kraja.  Brigáda na odstraňovanie následkov povodne zas potvrdením toho, že sú chvíle, keď akokoľvek nepatrný čin je dôležitejší,  ako aj tie najkrajšie slová,“ tvrdí Mičovský. Ten pripomína, že spolu so svojimi kolegami pripravia návrh zákona, ktorý podporí ľudí ochotných trvalo pôsobiť práve v lazníckom prostredí. „Chceme dať pomocnú ruku ľuďom, ktorí sú schopní a ochotní krajinu dlhodobo zveľaďovať a udržiavať svojou prácou,“ dodal Mičovský.

Z obidvoch užitočných podujatí ostane v pamäti účastníkov najmä ich spontánnosť a prirodzenosť. Kiež by boli predzvesťou oživenia tohto nádherného kraja. Nuž, jánošíkovské tradície môžu mať niekedy  aj celkom nečakané podoby...

J. Mičovský

Fotky z priamej pomoci poslancov NR SR občanom obce Utekáč