Ochranári ocenili rozhodnutie prezidenta

Slovenský ochranársky snem (konkrétne 64 jeho členov a členiek) dnes poslal prezidentovi Andrejovi Kiskovi list, v ktorom vyjadril potešenie z výberu osobností, ktorých prácu a príspevok k vývoju a budúcnosti Slovenska sa prezident republiky rozhodol 1. januára 2018 oceniť štátnymi vyznamenaniami (list v plnom znení spolu s menami signatárov a signatárok pripájame).

Ako sa o. i. konštatuje v liste: „Ako ľudí, ktorí sa v mnohých prípadoch desaťročia angažujú v zápase o ochranu ... slovenskej prírody, krajiny a etických hodnôt, nás osobitne potešilo, že medzi ocenenými sa po prvý raz od Novembra 1989 zjavili aj viacerí ochranári. 30 rokov po uverejnení v dejinách Slovenska prelomového dokumentu Bratislava/nahlas ste ocenili hneď troch jeho spoluautorov – Mikuláša Hubu, Juraja Flamika a Fedora Gála. Zuzanu Kronerovú ste ocenili ako herečku, ale pre nás je to aj mnohoročná ochranárka a občianska aktivistka. Jozef Kroner bol nielen vynikajúci herec, ale aj milovník prírody a ochranca našich riek. Ako publicistu a novinára, ale aj ako podporovateľa rozličných ochranárskych aktivít vnímame Martina M. Šimečku. Ilja Zeljenka patril aj k verejným podporovateľom Bratislavy/nahlas, úcta k ľudovej kultúre a úsilie o zachovanie kultúrneho dedičstva nás spája s dielom Jána Lazorníka, Marta Kubišová je všeobecne známa podporou iniciatív na záchranu zvierat. Všetci z uvedených sa tejto problematike venovali a venujú na dobrovoľníckej báze, podobne ako Marián Čaučík alebo pani Eva Kováčová.

Títo a ďalší ľudia, ktorých ste 1. januára 2018 vyznamenali, neboli a nie sú prvoplánoví pritakávači aktuálnym politickým prúdom.“

Jeden z iniciátorov a signatárov listu, Juraj Mesík, konštatuje: „Práve takíto ľudia urobili zo Slovenska krajinu, ktorá síce za vyspelým svetom stále v mnohom – vrátane úcty k prírode, kultúrnemu dedičstvu či vzdelanosti – zaostáva, ale dá sa v nej stále slušným spôsobom žiť. Mnoho zápasov prehrali, ale zápas o lepšie Slovensko a lepší svet nikdy nevzdali. Nikto z nich nerobil to, čo robil a nežil tak, ako žil očakávajúc, že ho niekedy predstavitelia štátu za to ocenia. O to viac si vážime, že Vy ste to urobili a ďakujeme Vám za to.“

V závere listu sa píše: „Ceníme si aj to, že ste ocenili aj osobnosti, ktoré ani vo vzťahu k Vašej osobe neboli vždy nekritické. Výber ocenených chápeme aj ako prejav Vášho zvýšeného záujmu o environmentálny rozmer našej minulosti, súčasnosti a budúcnosti, čo je dôležitý signál pre celú spoločnosť.“

 

Ďalšie informácie: Juraj Mesík – jemesik@gmail.com