Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ochrana vôd na Slovensku - stretnutie

Vážení priatelia prírody, osobitne vôd v dobrom stave :-)

viacerí z Vás riešite rôzne lokálne, regiónálne aj celoslovenské problémy spojené s (ne)hospodárnym využívaním vody, nedostatočnou ochranou alebo hroziacimi negatívnymi zásahmi do životného prostredia. Každý z nás sa snaží presadzovať alternatívy, podporovať zelenú infraštruktúru, zastaviť veľké betónové a zastarané projekty. Vypisujeme podnety, listy, hromadné pripomienky ... a všetci po čase prídeme k tomu istému základnému problému – na Slovensku neexistuje štátny orgán, ktorý by účinne chránil vody, presadzoval ich využitie bez degradácie, a hájil záujmy občanov, nie podnikateľských skupín. Na druhej strane sú aj sľubné výsledky, rozbehnuté podnety na Európsku komisiu, otvorený je II. plánovací cyklus v rámci vodného plánovania. Niektorí začíname užšie spolupracovať a niektorí si účinne pomáhame aj teraz, zdieľame informácie, pomáhame si s kontaktmi, pripomienkovaním materiálov a podobne.

Viacerí sme sa zhodli v tom, že spolupráca v oblasti ochrany vôd je jedinou cestou, ako situáciu začať postupne meniť.

Preto Vás srdečne pozývame na stretnutie na tému Ochrana vôd na Slovensku, ktorá bude v utorok 29. apríla 2014 od 13,00 hod. v kultúrnom dome v Devíne. Cieľom stretnutia bude dostať sa na podobnú úroveň čo sa týka informácií o rámcovej smernici o vodách a tiež diskutovať o možnostiach spojenia síl, spoločného postupu a riešenia situácie, ktorá tu v ochrane vôd je (najmä čo sa týka štátnej politiky a jej nástrojov).

Veľmi Vás prosíme, potvrďte na adrese paulikova@ekopolis.sk svoju účasť.

Organizácie stretnutia sa zhostilo Združenie Slatinka, financie poskytla Nadácia Ekopolis v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Prenášateľkou v úvodnej časti bude Elena Fatulová z GWP Slovensko a priestory poskytla Mestská časť Bratislava – Devín.

Za organizátorov Martina Paulíková, 0915 811 195