Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

O protihodnote za koncesionárske poplatky

(Z vystúpenia v rozprave k návrhu zákona, zavádzajúceho znovazavedenie koncesionárskych poplatkov na 7. Schôdzi NR SR)

...Zhodujem sa v kritickom názore s predrečníkom, čo sa týka znovuzavedenia  koncesionárskych poplatkov. Zároveň som realista a viem, že SMER-SD aj tento svoj zámer presadí, a preto budem vychádzať z tohto realistického predpokladu a budem hovoriť o tom, akú za to očakávam protihodnotu.

Uvedomujem si tiež, že parlament nie je ten, kto by mal v prvom rade rozhodovať o programovej skladbe verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Na druhej strane, ako tí, ktorí volia riaditeľa RTVS i ďalšie relevantné orgány a schvaľujú štátny rozpočet, by sme nemali rezignovať na našu možnosť, ale aj povinnosť,  ingerovať  týmto smerom.

Ak už chceme od našich ľudí, aby platili koncesionárske poplatky, mali by sme im spolu s manažmentom verejnoprávnych médií garantovať adekvátnu protihodnotu.  Protihodnotu aspoň v tej podobe, že verejnoprávne médiá budú produkovať kvalitnejší program, ako médiá súkromné.

Čo mi vo verejnoprávnych médiách chýba? Spomeniem aspoň tri veci:

  • Po prvé:  investigatívny žurnalizmus. Uvediem len jeden príklad: pred 20 rokmi sme tu mali kvalitnú environmentálnu investigatívu v podobe relácie Eko-ďalej, dnes nič takého nemáme.
  • Po druhé: chýba mi tu inteligentný humor a satira. Boli časy, keď sa v našich médiách  dali nájsť, dnes ich tam nevidím.
  • A po tretie vo verejnoprávnej televízii  postrádam preberanie a šírenie kvalitných diel, ktoré sa prezentujú na rôznych filmových festivaloch, a ktoré sa však zo záhadných dôvodov nedostanú na televíznu obrazovku...