Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

O niektorých etických aspektoch jadrovej energetiky

(Úvodná časť vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave o návrhu novely zákona o energetike na 16. schôdzi NR SR)

Jadrová cesta rozvoja našej energetiky je dlhodobo neudržateľná, a teda neprijateľná. A to hneď z viacerých dôvodov: etických, environmentálnych, bezpečnostných, (geo)politických, strategických, sociálnych, ekonomických, efektívnostných... Tieto jednotlivé aspekty  však vzájomne súvisia a vytvárajú synergický efekt.

Najviac sa pritom obchádzajú etické aspekty, hoci  sú v tejto súvislosti podstatné. Budúcim generáciám zanechávame kontaminované zariadenia, rádioaktivitou zamorené ekosystémy i celý potravinový reťazec a nebezpečné jadrové odpady bez toho, aby sme mali spoľahlivý recept na ich zneškodnenie, alebo aspoň na  ich trvalo bezpečné uloženie. Pre príklad nemusíme chodiť do Černobyľu alebo Fukušimy. Stačí aj naša prvá jadrová elektráreň (JE) A1 v Jaslovských Bohuniciach, ktorá už bezmála 40 rokov stojí odstavená po havárii a predstavuje potenciálne, ale do istej miery aj akútne nebezpečenstvo už i pre deti detí narodených v čase svojej havárie.

Tak isto je amorálne tvrdiť, že po odstavení jednej JE a jej nahradení druhou problém tej prvej prestáva existovať. Ťažko je čo i len teoreticky predstaviteľné – a v našej krajine tobôž – že by sa lokalita, na ktorej stála JE, uviedla skutočne do pôvodného stavu. Amorálne je preto samotné vzbudzovanie ilúzie o úplnej nahraditeľnosti jednej JE druhou.

Eticky nezanedbateľné sú aj dopady drahého a riskantného získavania energie, aký predstavuje jadrová energetika, na vrecká daňových poplatníkov.

Neetické voči občanom Slovenska je aj zvyšovanie jednostrannej zahraničnej závislosti Slovenska (palivo, odpady, pôžičky...), a tým aj rast zraniteľnosti našej krajiny.

Obrovskou amorálnosťou je utajovanie informácií o haváriách a nehodách JE, čoho sme svedkami v prípade Černobyľu a minimálne dočasne aj Fukušimy. Ale dialo sa to nielen v prípade týchto dvoch doteraz  najväčších civilných jadrových katastroch. V minulosti sme boli neraz svedkami snahy utajovať problémy JE aj na Slovensku a kľúčové médiá takmer vždy stále na strane jadrovoenergetickej loby.

Napokon do kategórie etickej patrí aj opakovaná snaha o bagatelizovanie katastrofálnych následkov Černobyľu, a to aj zoči-voči jeho bezprostredným obetiam, čo v mnohých prípadoch hraničí s cynizmom.